KRÁLIČÍ POHLAZENÍ NA DUŠI

🐇

JAK KRÁLÍK POMÁHÁ LIDEM?

Terapie za přítomnosti králíka, někdy též nazývaná "Kuniterapie", je léčivá terapie negativních emocí, při pocitu smutku, samoty, strachu, úzkosti, neklidu či nejistoty. Má vysoce uvolňující charakter, prospěšný u různě silných vnitřních či svalových napětích a vede k uvědomění si sebe sama. Stimuluje vnímání, hybnost - rozvoj motoriky a podporuje verbální i neverbální komunikaci doplněnou o bezpečnou alternativu mezilidského taktilně - haptického kontaktu.

Uplatňuje se především u lidí se získaným poškozením mozku, dlouhodobě imobilních a psychiatricky nemocných lidí, ale je vhodná pro lidi s jakýmkoliv omezením a to jak pro děti, tak pro seniory.

Zooterapie se v ČR obecně označuje jako metoda ucelené psychosociální podpory zdraví s pozitivním působením na člověka skrze speciálně vedené zvíře v doprovodu sociálního pracovníka.

Králík je vynikající terapeutický pomocník - péče o něj je poměrně méně náročnější, než - li u psa či kočky. Králičí srst je příjemná a nebývá oproti kočičí srsti tak častým alergenem. Králičí terapeut není omezen ani svou velikostí a díky své nenáročnosti může doprovázet pracovníka do jakýchkoliv zařízení či domovů - přirozeného prostředí.

"Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky."

Friedlová, K.

Králík má zklidňující vliv, ale není jen klidný - je také zvídavý, proto si s ním můžete užít spousty zábavy. Terapie s králíkem tedy není založena pouze na doteku, chování či hlazení, ale také na aktivním trávení společného času - díky speciálně vyrobeným interaktivním pomůckám si s králíčkem můžete užít spousty pohybových, zábavných i vzdělávacích aktivit. Králík také dobře podporuje v rozvoji motoriky - například česáním, stříháním drápků, zapínáním postroje nebo krmením pamlsky. Rozvíjí také schopnost péče o druhé a vede k zodpovědnosti, ohleduplnosti a spolupráci.

Tato terapie relaxuje tělo i duši a je poskytována formou řízeného terapeutického procesu, který vede sociální pracovník za pomoci králíka - individuálně, na základě stanoveného plánu a cíle či skupinově formou aktivizace, které se můžete účastnit i pasivně za účelem socializace. Tato metoda práce, může být použita jako jeden z prostředků konceptu Bazální stimulace a využívat se v prostředí multismyslové místnosti Snoezelen, kterou prostory CEDRu Pardubice o.p.s. také nabízejí.

"Doteky nás provázejí od počátku narození, mohou konejšit, léčit i uvolňovat. Jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba ani těch nejupřímnějších, nejsladších ba dokonce nejintimnějších slov."

Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc.

V případě zájmu kontaktujte sociálního pracovníka: 

Eliška Štumrová, DiS.; tel.: 605 353 351; e-mail: stumrova@cedrops.cz

1.schůzka je informativní a probíhá pouze se sociálním pracovníkem bez přítomnosti králíčka. Na základě mapování je poté možné domluvit se na jednorázové intervenci, dlouhodobé individuální terapii či skupinové aktivizaci.

*Doporučená dávka králičí terapie - neomezeně dle Vašich potřeb a možností terapeutického týmu 

E & E 

- Labužníci života, kteří vychutnávají život všemi smysly. -


ENDORFÍN (ENDY/ENDÍK)


Odborná kvalifikace, praxe, kurzy a osvědčení terapeutického týmu (v oblasti sociální práce, pedagogiky a zdravotnictví) :

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

 • 2011- 2015 VOŠ Pardubice - obor Sociální práce 75-32-N/01 (ukončeno absolutoriem - Právo, Sociální politika, Sociální práce, Německý jazyk, obhajoba Absolventské práce na téma: Komunikace sociálních pracovníků prostřednictvím Bazální stimulace a podpora ve Snoezelenu - výzkumná část v DC Veská)
 • 2007 - 2011 SŠ Zdravotnická a sociální, Chrudim - obor Sociální péče- pečovatelská činnost 75-41-M/003 (ukončeno MZ - Psychologie, Speciální pedagogika, Sociální péče, Matematika, Český jazyk, Praktická zkouška)

ZAMĚSTNÁNÍ:

 • 2020 - doposud - Cedr Pardubice, o.p.s. - sociální pracovník sociálně - terapeutické dílny (pracovní dílny)
 • 2015 - 2019 Péče o duševní zdraví, z.s. - středisko Výměník, z.s. - sociální pracovník a vedoucí provozu chráněné kavárny Café Robinson, Pardubice

JINÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A PEDAGOGIKY:

 • 2013 - 2015 Agentura MARY & POPP'S Pardubice a Agentura Anděla Chrudim -  chůva - hlídání dětí od 0,5 roku věku do 15ti let

KURZY, OSVĚDČENÍ, REKVALIFIKACE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZDRAVOTNICTVÍ:

 • Osvědčení "Úvod do profesionální zooterapie v sociálních službách"
 • Osvědčení "Profesionální zooterapie v sociální práci II."
 • Osvědčení "Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky"
 • Osvědčení "Základní kurz Krizové intervence"
 • Kurz "Psychiatrické minimum"
 • Kurz "Psychosociální rehabilitace"
 • Osvědčení "Duševně nemocných se bát nemusíme."
 • Osvědčení "Úvod do poruch osobnosti"
 • Osvědčení "Základní principy proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociálních službách."
 • Projekt "Do praxe bez bariér"
 • Osvědčení "Metoda IPS - Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním "
 • Osvědčení "Služba zaměřená na recovery"
 • Osvědčení "Jak připravit týmy sociálních služeb na zapojení peer konzultanta"
 • Osvědčení "Zdravověda pro pracovníky s dětmi a mládeží - zdravotník zotavovacích akcí"
 • Projekt "Zdravá a bezpečná školka"
 • Rekvalifikační kurz "Masér pro sportovní a rekondiční masáže"
 • Kurz "Protimigrénová masáž"
 • Kurz "Aromaterapeutická relaxační masáž s úvodem do aromaterapie"
 • Kurz "Masáž těhotných"

Jsme součástí týmu pracovníků obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice o.p.s., která poskytuje sociální služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním či se získaným poškozením mozku.

Nabídka sociálních služeb Cedr Pardubice o.p.s. je poskytována bezplatně.

Místo poskytování služby: 

CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice 530 02 

ZOOTERAPIE PARDUBICE

Pokud využijete cokoliv z textů na těchto stránkách, prosím o řádnou citaci ve znění ŠTUMROVÁ Eliška, www.receptnakralika.cz, 2020